top of page

Opvang: voor en na school

BKO De Bengeltjes

Het stedelijk opvanginitatief De Bengeltjes is er voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en dit op vier verschillende locaties: Beverlo, Beringen-Mijn, Koersel en Stal. Op schooldagen zijn deze locaties geopend van 06.30 uur tot schoolbegin en van schooleinde tot 18.30 uur.

Meer info: https://www.beringen.be/opvang-schoolgaande-kinderen

Facebook: https://www.facebook.com/bkodebengeltjes

Brede School - De Terrilling

terrilling.gif

missie & visie

Brede School De Terrilling is een samenwerkingsverband van vele organisaties en diensten die activiteiten opzetten. Onze missie is dat kinderen uit Beringen-Mijn hun leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school kunnen verbreden. Daarom creëren we een aanbod voor alle kinderen die in Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan. De kinderen die dus niet in Beringen-Mijn naar school gaan, zijn zeker ook welkom. De activiteiten van de Brede School gaan door op verschillende locaties in de buurt: in de 3 basisscholen, het zwembad, op de site van Be-Mine, bij verenigingen, in de stedelijke academie voor woord, muziek en dans, … 

De initiatiefnemers zijn een enthousiaste groep van vrijwilligers die de steun en het vertrouwen genieten van basisschool T’ Ateljeeke, Het Mozaïek en de Horizon, Samenlevingsopbouw RIMO Limburg en de dienst samenleven van Beringen. Het project wordt ondersteund door vzw Extranet – PWA Beringen & de Vlaamse Overheid.

doel

Met dit schitterende initiatief willen we het de ouders makkelijker maken om hun kinderen deel te laten nemen aan vrije tijdsactiviteiten door na schooltijd in dit aanbod te voorzien. We doen ons best om te zorgen voor een reeks activiteiten voor verschillende leeftijden, voor vervoer, voldoende bekendmaking van dit vrijetijdsaanbod en eventuele kortingen,... Zo leren kinderen niet alleen nieuwe talenten ontdekken of zich breder ontwikkelen, maar krijgen ze de kans om alle kinderen uit hun buurt beter te leren kennen. Het aanbod is afgestemd op wat de kinderen interesseert: dansen, clownerie, zwemmen, leren muziek maken, voorgelezen worden, gezelschapsspelletjes spelen, schaken, …
Dit project heeft de ambitie om kinderen hun vrije tijdsbeleving beter te laten aansluiten op het schoolse gebeuren. We leren immers het meest op de momenten dat we ontspannen zijn en net denken dat we niet aan het leren zijn. 

2150.jpg
bottom of page